با توجه به متنوع بودن رادیاتور های کولر پراید عکس از زوایای مختلف قرار داده شده تا مشتریان گرامی قبل ازخرید  ،کالای انتخابی خود را مطابقت دهند.