کلید شیشه بالابر کوئیک و ساینا سمت راننده با قاب نقره ای رنگ